Tutustu meihin

Tietoa meistä

Käytäntömme, kokemuksemme ja arvomme

Olemme toimineet Kemiönsaarella  kahdenkymmenen vuoden ajan. Yrityksemme perustettiin vuonna 2003 ja työskentelemme kahdestaan. Toinen työntekijämme työskentelee osa-aikaisesti muutamia tunteja ja toinen toimii myös paikallisoppaana Kemiönsaarella, Salossa ja Kuninkaantiellä.

  Uuden asiakassuhteen alkaessa teemme ilmaisen  tutustumiskäynnin asiakkaan luona. Sen jälkeen laadimme sopimuksen työtehtävistä. 

Vastaamme tiedusteluihin mahdollisimman nopeasti. Voit jättää soittopyynnön mikäli emme ole tavoitettavissa asiakkaan luona työskennellessämme. Tai kirjoittaa tehtäväkuvaus sähköpostiimme.

Työskentelemme  asiakkaiden toiveiden mukaan muun muassa siivousainevalinnat, sovitut kuukausittain tehtävät käynnit ja tarvittaessa viikonloppukäynnit. • REKISTERISELOSTE
 • Henkilötietolain (HetiL 523/99,10 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 20.5.2018    
 •  Rekisterin nimi:    Koti ja maatila-apu M & J ay asiakasrekisteri                Rekisterinpitäjä:                        
 •   Nimi: Koti ja maatila-apu M & J ay 
 •  Verkkosivut: www.kotimaatila-apu.fi
 •   Osoite: Eteläniityntie 124, 25730 Mjösund
 •   Puh. 0400 986087, 040 5457318
 •   Sähköposti: penna@kotimaatila-apu.fi, mirja.penna@kotimaatila-apu.fi
 •   Rekisteriasioista vastaava henkilö
 •   Nimi: Mirja Penna
 •   Osoite: Eteläniityntie 124, 25730 Mjösund
 •   Puh. 040 5457318
 •   Sähköposti: mirja.penna@kotimaatila-apu.fi
 •  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
 • Rekisterin tarkoituksena on kerätä yrityksen asiakkaista asiakassuhteen vaatimat            henkilötiedot ja muut yrityksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja    kerätään laskutusta varten. 
 •  Rekisterin tietosisältö
 •  Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina asiakassuhteen vaatimat henkilötiedot. Lisäksi  voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
 • Asiakkaan yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 • Asiakasmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
 • Rekisterin tietolähteet
 • Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella tai asiakassopimusten kautta. Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä
 • Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 •  Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle
 • Rekisterin suojauksen periaatteet
 • 1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Tiedot säilytetään asiakassuhteen päättymiseen ja kirjanpitolain määrämän ajan sen jälkeen.
 • 2) ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.
 • Tarkastusoikeus
 • Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
 • Rekisteritietojen korjaaminen
 • Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.Puh.: 0400 986087  tai  040 5457318
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!